Er zijn geen oude symbolen zonder dat daaraan een diepe en filosofische betekenis is verbonden, en hun belang en waarde neemt nog toe met hun ouderdom. Zo’n symbool is de LOTUS. Dit is de bloem die aan de natuur en haar goden is gewijd en zij geeft het abstracte en het concrete Heelal weer, omdat zij het symbool is van de voortbrengende krachten van zowel de geestelijke als de stoffelijke natuur. Zij werd vanaf de vroegste oudheid door de Arische Hindoes, de Egyptenaren en na hen door de Boeddhisten als heilig beschouwd, zij werd vereerd in China en Japan en aangenomen als Christelijk embleem door de Griekse en de Latijnse kerk, die er een boodschapper van maakten, evenals de Christenen nu, die haar vervangen door de waterlelie. Zij had en heeft nog haar mystieke betekenis, die bij elk volk op aarde gelijk is.

De Lotus heeft in het Hindoeïsme en het Boeddhisme een symbolische betekenis.

Doordat de bloem uit haar eigen wortelstok lijkt te ontstaan staat zij symbool voor de goddelijke geboorte en zuiverheid.

               

                                                            Theosofie/geheime leer deel 1

 

De bloem komt vanuit de modder (aarde) groeit door het water omhoog en komt met de bloemknop boven het water (lucht). De lotusbloem opent zich pas echt door het zonlicht (vuur).

Hierin zit de heelheid van de vier elementen.

Vanuit het centrum kun je de heelheid, eenheid en het Zijn ervaren, om te groeien naar een volgend bewustzijn en begint de cycli weer opnieuw.

lotus

De lotus ALS Universeel symbool in het logo

van healing-praktijk.nl

Healing-Praktijk

Praktijk voor Bewustzijn & Groei